Reference : Vytápění

Netradiční instalace


Správní budova Státního hradu Švihov

Tepelné čerpadlo IVT je použito pro vytápění a ohřev užitkové vody ve správní budově hradu. Tato instalace je v evropském měřítku ojedinělá tím, že tepelné čerpadlo odebírá teplo pro vytápění hradu z vodního příkopu, kterým je hrad obehnán. Tepelné čerpadlo ročně ušetří 50 000,-Kč a návratnost investice do tohoto způsobu vytápění je vypočtena na 8,4 roku. Tepelné čerpadlo na hradě Švihov bylo zároveň 100. tepelné čerpadlo IVT instalované v České republice.

zvětšit obrázek zvětšit obrázek
Tepelná ztráta
objektu [kW]
Tepelné
čerpadlo
Výkon
[kW]
Způsob
odběru tepla
Uvedeno
do provozu
22 kWIVT Greenline 1110,8 kWKolektor ponořený ve vodním příkopu2003

[ nahoru ]

Přehrada Josefův Důl

Přímo mezi dvěmi hrázemi josefodolské přehrady je umístěna správní budova a dva obytné domky. Tyto tři objekty byly vytápěny centrální kotelnou na hnědé uhlí. Majitel objektů Povodí Labe a.s. se rozhodl tento nevyhovující zdroj tepla, který zamořoval okolní přírodu, zrušit a nahradit ho tepelným čerpadlem. Do této chvíle se stále jedná o skoro běžnou instalaci tepelného čerpadla. Zajímavou se tato instalace začala jevit až při volbě zdroje tepla, který bude tepelné čerpadlo při svém provozu využívat. Díky tomu, že hráz přehrady v Josefově Dole je sypaná a je tedy nutné nepřetržitě hlídat její stav pomocí monitorovacích vrtů, byl k dispozici zdroj čisté vody o teplotě minimálně 5 °C, která je z monitorovacích vrtů sváděna do vodoměrné jímky. Tepelné čerpadlo o výkonu 31 kW tuto vodu využívá a vytápí všechny tři objekty. Akce v Josefově Dole byla realizována v říjnu 1999 libereckou pobočkou firmy VESKOM s.r.o.

zvětšit obrázek  
Tepelná ztráta
objektu [kW]
Tepelné
čerpadlo
Výkon
[kW]
Uvedeno
do provozu
50 kWIVT GREENLINE F 3031 kW1999

[ nahoru ]

Rekreační středisko Herbertov

Tepelné čerpadlo IVT je určeno pro vytápění objektu. Teplo je odebíráno z říční vody pomocí výměníků instalovaných na stěnách náhonu. Tepelným čerpadel IVT bylo nahrazeno původní 12 let staré tepelné čerpadlo ČKD. Druhé tepelné čerpadlo ČKD bylo opraveno a s novým chladivem je používáno dále. V objektu je instalována i malá vodní elektrárna, která dodává mimo jiné elektrický proud i pro tepelná čerpadla.

zvětšit obrázek zvětšit obrázek
Tepelné
čerpadlo
Výkon
[kW]
Způsob
odběru tepla
Uvedeno
do provozu
IVT Greenline F 5051 kWVoda v řece1995

[ nahoru ]

Integrovaná škola Liberec

Tepelné čerpadlo odebírá pomocí plastového výměníku teplo z vody v náhonu malé vodní elektrárny.

zvětšit obrázek zvětšit obrázek
Tepelná ztráta
objektu [kW]
Tepelné
čerpadlo
Výkon
[kW]
Způsob
odběru tepla
Funkce
Uvedeno
do provozu
80 kWIVT Greenline D 4042 kWNáhon MVEVytápění2002

[ nahoru ]

Netradiční instalace - Jablonecko

odběr tepla ze spodní vody přes předsazený deskový výměník

zvětšit obrázek
Tepelná ztráta
objektu [kW]
Tepelné
čerpadlo
Uvedeno
do provozu
14,5 kWIVT Greenline E 92004

[ nahoru ]

Netradiční instalace - Liberecko

odběr tepla ze spodní vody přes předsazený deskový výměník

zvětšit obrázek zvětšit obrázek
Tepelná ztráta
objektu [kW]
Tepelné
čerpadlo
Uvedeno
do provozu
12,5 kWIVT Greenline C 9 plus2005© Veskom 2007-2008