Úprava vody


Earth Resources
podrobné technické údaje

Úpravny vody firmy Earth Resources

Pro chladící systémy je vždy nutné zajistit kvalitní vodu, aby nemohlo docházet k zanášení a usazování nečistot. Používáme produkty firmy Earth Resources, které splňují velké požadavky na technologickou vodu. Jedná se o filtrační systémy, reverzní osmózy, chemické úpravy vody, atd. Jsou vhodné hlavně pro systémy s chladící věží, kde je potřeba dbát na chemickou i biologickou čistotu vody pro větší trvanlivost zařízení a systému.  • Stlačený vzduch
  • Vytápění

© Veskom 2007-2008