Volné chlazení (Freecooling)


ARIES FC (50,9 - 177 kW)

Tento chladič ARIES FREECOOLING združuje kompresorovou chladící jednotku a suchý atmosférický chladič. Je konstruována tak aby za určitých klimatických podmínek dokázala ochladit vodu na požadovanou teplotu jen s minimem elektrické energie pro provoz ventilátorů. Tímto se stáva energeticky výhodným zařízením se sníženými náklady na provoz. Regulátor vyhodnocuje podle okolní teploty, které chlazení je momentálně nejvýhodnější.

[ nahoru ]

PHOENIX FC (187 - 494 kW)

Tento chladič PHOENIX FREECOOLING združuje kompresorovou chladící jednotku a suchý atmosférický chladič. Je konstruována tak aby za určitých klimatických podmínek dokázala ochladit vodu na požadovanou teplotu jen s minimem elektrické energie pro provoz ventilátorů. Tímto se stáva energeticky výhodným zařízením se sníženými náklady na provoz. Regulátor vyhodnocuje podle okolní teploty, které chlazení je momentálně nejvýhodnější.

[ nahoru ]

Kompresorová jednotka VODA-VODA + atmosférický chladič

Propojením kompresorové chladící jednotky VODA-VODA a atmosférickým chladičem lze dosáhnout nejméně energeticky náročné technologie pro výrobu chladné vody. Tento systém se od Freecoolingové chladící jednotky liší v použití dvou téměř nezávislých systémů s možností návrhu jejich parametrů, vyžadujících technologii. Další výhodou je rozdělení chladící technologie na dvě komponenty a tím zamezit zastavení celého systému při odstavení freecoolingové jednotky.Tento systém je investičně trochu náročnější než kompaktní jednotka.


  • Stlačený vzduch
  • Vytápění

© Veskom 2007-2008