Kondenzační sušiče GD, model GDD

Technický list  (275 kB)

KONDENZAČNÍ SUŠIČE GARDNER DENVER, SÉRIE GDD


Stlačený vzduch, to není jen stlačit vzduch. Stlačený vzduch, který není jakýmkoli způsobem upraven, obsahuje příměsi – vodu, olej, mechanické nečistoty, atd. Filtrací lze jednoduše odstranit olejové příměsi a mechanické nečistoty. Vlhkost, kromě toho, že se vysráží ve formě kondenzátu, zůstává ve stlačeném vzduchu ještě ve formě par. Vezměme si příklad:při výkonu kompresoru 850 Nm3/h, při okolní teplotě 24°C, relativní vlhkosti 75%, se do roz-vodu stlačeného vzduchu dostane 340 l vody každých 24 hodin. Pokud se stlačený vzduch nesuší, voda proniká do technologií, způsobuje zbytečné odstávky, vícenáklady na údržbu, ztráty způsobené nekvalitou výrobků, atd. Firma Gardner Denver vyrábí více než 30 let kondenzační sušiče špičkové kvality, jejichž aplikacemi se výrazně zvyšuje spolehlivost systémů stlačeného vzduchu, optimalizují se technologie závislé na tomto druhu energie a minimalizují se související provozní náklady.
• bohatě dimenzované výměníky tepla vzduch-vzduch a chladící mediu vzduch
• integrovaná separace kondenzátu
• nízká tlaková ztráta
• antikorozní hliníková konstrukce
• velká zásoba tepla s vysokou tepelnou účinností


 

PRINCIP ČINNOSTI

Po vstupu do sušičky se stlačený vzduch předchlazuje ve výměníku tepla vzduch-vzduch stlačeným vzduchem, který ze sušičky odchází. Předchlazený vzduch se přivádí do výměníku chladící medium-vzduch, kde se ochlazuje na požadovanou teplotu rosného bodu (obvykle 3-5°C, pokud je pak teplota stlačeného vzduchu v rozvodech vyšší, nevytváří se kondenzát). Vlhkost ze stlačeného vzduchu, která se v sušiči vysráží ve formě kondenzátu, se sbírá a odvádí automatickým odvaděčem. Chladný stlačený vzduch se zpětně ohřívá přicházejícím vzduchem ve výměníku tepla vzduch-vzduch. Tento princip přináší podstatné úspory elektrické energie a také zabraňuje vzniku kondenzátu v rozvodu stlačeného vzduchu za sušičem.

 

Sušiče

 

1 ultrapulse

2 vstup stlačeného vzduchu

3 výstup stlačeného vzduchu

4 separátor kondenzátu

5 odvaděč kondenzátu

6 kondenzátor chladiva

7 hermetický chladící kompresor

8 výměník tepla vzduch-chladícímedium

9 výměník tepla vzduch-vzduch

Sušiče

 

ultrapulse: progresivní metoda regulace kondenzačního sušení


 

Srdcem nové generace kondenzačních sušičů GDD je procesorem řízená kontrolní jednotka. Provozní parametry, jako např. teplota chladícího media, tlak v chladícím okruhu a některé další hodnoty specifické pro kondenzační sušiče, jsou snímány senzory a zpracovány řídící elektronikou. Výsledkem kalkulace je spínání či vypínání chladícího kompresoru. Pravidelné odečítání teplotních parametrů (několikrát během jedné vteřiny) v kombinaci se speciálním výměníkem tepla, který zastává funkci zásobníku tepelné energie, zajišťuje rychlou odezvu na aktuální zatížení kondenzačního sušiče. Popsaný proces zajišťuje konstantní tlakový rosný bod bez ohledu na odběr stlačeného vzduchu. Procesor rovněž monitoruje objem vzniklého kondenzátu a řídí ventil pro jeho odvod tak, aby nedocházelo ke ztrátám stlačeného vzduchu.

 

Sušiče - Řídící jednotka

Řídící jednotka


 

Multifunkční displej zobrazujenásledující parametry:

• aktuální tlakový rosný bod

• provozní režim normální / letní / automatický

• celková spotřeba energie po dobu provozu

• signál alarm

• paměť alarmových stavů

• požadavek na servis

• provozní stav odvaděče kondenzátu

• provozní hodiny

• chladící kompresor zapnut / vypnut

• aktuální spotřeba el. energie

 


 

Další výhody nové generacekondenzačních sušiček:

• ultrapulse – dodáván standardně od typu GDD 0050 AP

• multifunkční displej

• spotřeba elektrické energie v závislosti nazatížení, snížení nominální spotřeby o 10%

• odvod kondenzátu v závislosti na zatížení

• nízkonapěťová řídící jednotka

• signalizace teplot na displeji ve °C či °F

• na objednávku : bezpotenciálový kontakt pro signál alarm a analogový signál 0-10V pro teplotu tlakového rosného bodu

• maximální provozní teploty : teplota stlačeného vzduchu na vstupu +60 °C, okolní teplota +50 °C pro všechny typy

• chladící medium R134a pro celou výkonovou řadu (nepoškozuje ozonovou vrstvu)

• kompaktní skříňové provedení umožňuje snadnou instalaci

 

Graf znázorňuje typický průběh spotřeby stlačeného vzduchu v průřezu jedné směny výrobního závodu. Je zřejmé, že špičkový odběr trvá poměrně krátkou dobu. 

Technická data GDD 0010 A – GDD 1650 AP
Typ Kapacita při 7 bar

m3/h

Připojení

     Rozměry v mm
výška    šířka    hloubka

Hmotnost v kg
 
GDD 0010 A 10 R 3/8" 375 350 300 22
GDD 0015 A 15 R 3/8" 375 350 300 23
GDD 0025 A 25 R 1/2" 400 350 350 25
GDD 0035 A 35 R 1/2" 400 350 350 26
GDD 0050 AP 50 R 3/4" 500 450 450 40
GDD 0065 AP 65 R 3/4" 500 450 450 41
GDD 0080 AP 80 R 3/4" 500 450 450 44
             
GDD 0100 AP 100 R 1" 550 600 450 48
GDD 0125 AP 125 R 1" 550 600 450 50
GDD 0150 AP 150 R 1" 550 600 450 52
GDD 0175 AP 175 R 1" 550 600 450 53
             
GDD 0225 AP 225 R 1 1/2" 650 600 600 70
GDD 0300 AP 300 R 1 1/2" 650 600 600 80
GDD 0375 AP 375 R 1 1/2" 650 600 600 95
GDD 0450 AP 450 R 1 1/2" 650 600 600 97
             
GDD 0550 AP 550 R 2" 1200 900 800 150
GDD 0650 AP 650 R 2" 1200 900 800 152
GDD 0750 AP 750 R 2" 1200 900 800 166
GDD 0850 AP 850 R 2" 1200 900 800 175
GDD 1000 AP 1000 R 2 1/2" 1200 900 800 177
GDD 1175 AP 1175 R 2 1/2" 1200 900 800 180
GDD 1350 AP 1350 R 2 1/2" 1200 ;900 800 185
GDD 1500 AP 1500 R 2 1/2" 1200 900 800 190
GDD 1650 AP 1650 R 2 1/2" 1200 900 800 196
 

Technická data GDD 1950 – GDD 12 500 W
Typ Kapacita při 7 bar

m3/h

Připojení

     Rozměry v mm
výška    šířka    hloubka

Hmotnost v kg
 
SD 1950 1950 DN 100 1900 1200 1200 430
SD 2250 2250 DN 100 1900 1200 1200 450
SD 2750 2750 DN 100 1900 1200 1200 460
SD 3500 3500 DN 150 1900 1200 1200 600
SD 4000 4000 DN 150 1900 1200 1200 610
SD 5000 5000 DN 150 1900 1200 1200 645
             
SD 7000 W 7000 DN 200 1900 2225 1200 1010
SD 8750 W 8750 DN 200 1900 2225 1200 1180
SD 10500 W 10500 DN 250 2030 3345 1200 1760
SD 12500 W 12500 DN 250 2030 3345 1200 1990


 

Průtok je vztažen na podmínky sání kompresoru (+20°C; 1 bar), teplotu stlačeného vzduchu na vstupu do sušičky +35°C, provozní tlak 7 bar(g), okolní teplotu +25°C, tlakový rosný bod +3°C měřený na výstupu ze sušiče dle požadavku normy DIN ISO7183. Minimální přípustná okolní teplota +2°C; maximální +50°C, maximální provozní tlak 16 bar(g), vyšší tlak na požádání. Maximální přípustná teplota stlačeného vzduchu na vstupu do sušiče +60°C.

 

Rozměrový obrázek GDD 0010 – 0080

 

Rozměrový obrázek GDD 0100 – 1650

 

Rozměrový obrázek GDD 1950 – 8750

Sušiče


 

Opravné faktory pro určení správné kapacity sušiče GDD:

KAPACITA = JMENOVITÁ KAPACITA (7 bar) x K1 x K2 x K3 x K4


 

Pracovní tlak barg 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
K1 0,6 0,7 0,8 0,88 0,94 1,0 1,04 1,06 1,09 1,10 1,12 1,14 1,15 1,16 1,17 

Vstupní teplota stl.vzduchu°C 30 35 40 45 50 55 60
K2 1,28 1,0 0,9 0,82 0,58 0,48 0,38 

Teplota okolí °C 25 30 35 40 45 50
K3 1,0 0,97 0,94 0,87 0,75 0,5 

Tlakový rosný bod °C 3 5 7 10 15
K4 1,0 1,12 1,24 1,36 1,45

 


  • Chlazení
  • Vytápění

© Veskom 2007-2008