Měření průtoku stlačeného vzduchu

Rozhodnutí, kdy provést měření spotřeby stlačeného vzduchu, vychází z požadavků na instalaci nové technologie nebo nárůstu spotřeby stlačeného vzduchu ve špičce či vlivem počtu odběrních míst a tím poklesu tlaku, nárůstu úniků díky špatnému stavu rozvodného potrubí, atd.

Naměřené výsledky je možno využít, např. pro dimenzování nových kompresorů, rozvodů atd. Nevhodné navržení nové technologie a její instalace mohou mít vliv na zvýšení provozních nákladů.

Nejčastější vzniklé problémy při volbě nové technologie jsou následující :

  • předimenzování kompresorové stanice; následek: dlouhá doba chodu naprázdno
  • poddimenzování kompresorové stanice; následek: prakticky trvalý chod kompresoru, nedostatečný tlak na spotřebiči , který snižuje výkon pracovního stroje
  • nesprávné dimenzování vzdušníku; následek: zvýšené opotřebení vlivem častého spínání
  • poddimenzování potrubí a armatur; následek: tlakové ztráty, ztráty netěsností

Měření spotřeby stlačeného vzduchu – menší odběry

Měřící přístroj

Měření provádíme měřícím zařízením RECTUS RT 2. Měřící sonda (1/2“-1“-2“-3“) s vyhodnocovacím zařízením a napojením na počítač se namontuje do rozvodu stlačeného vzduchu zákazníka.

Rozsah měření dle velikosti sondy:

1/2'' sonda při tlaku 6 barg 18 - 180 m3/hod
1'' sonda při tlaku 6 barg 54 - 540 m3/hod
2'' sonda při tlaku 6 barg 180 - 1 800 m3/hod
3'' sonda při tlaku 6 barg 240 - 3 600 m3/hod

Schéma zapojení

Zákazník připraví měřící místo dle předaného výkresu na úpravu potrubí (viz orientační schéma níže). Namontování sondy a následné připojení bude provedeno naším měřícím technikem.

Schéma zapojení

Popis měřící metody

Přístroj RESTUS je určen pouze pro měření stlačeného vzduchu, kde teplota stlačeného vzduchu nepřesahuje 60º C a přetlak stlačeného vzduchu je v rozmezí 1 až 10 bar. V průběhu měření jsou snímána a do počítače ukládána data v zadaných časových intervalech jako jsou hodnoty skutečného tlaku (bar) a teploty stlačeného vzduchu, včetně skutečného průtoku stlačeného vzduchu (m3/hod).

Výsledkem měření jsou grafy a přehledy množství vyrobeného vzduchu v návaznosti na pracovní tlak. Tyto údaje jsou zpracovány zvlášť pro jednotlivé dny nebo směny. Naměřené výsledky je možno využít např. pro dimenzování nových kompresorů, rozvodů stlačeného vzduchu. Umožňuje také optimalizovat návrhy nových technologií.

 

Měření spotřeby stlačeného vzduchu - větší odběry

Měřící přístroj

Měření provádíme měřícím zařízením SCHMIDT. Měřící sonda SS 20.6 0 se zobrazovacím modulem  SS20.031 a napojením na počítač se namontuje do rozvodu stlačeného vzduchu zákazníka.

Rozsah měření:


                Velikost potrubí             
               Délka a čidla                              Průtok (m3/hod při 60ms)              
 DN 25 120 91,3
 DN 50 120 343,0
 DN 100
180 1 386,0
 DN 200
250 5 997,0
 DN 500
400 34 059,0


Schéma zapojení

Zákazník připraví měřící místo (navaření nátrubku G ½" ) dle předaného výkresu na úpravu potrubí (viz orientační schéma níže). Namontování sondy a následné připojení bude provedeno naším měřícím technikem.

 

  Obrazek 1                                    Obrazek 2

Podmínky měření

Snímač SCHMIDT  je vhodný pro několik průměrů potrubí a pracuje v rozmezí přetlaku stlačeného vzduchu 1 až 16 bar. 8 digit. Display umožňuje načítání spotřeby v průběhu až několika roků. Konfigurace a načtený obsah je chráněný proti výpadku napájení.

 

Věříme, že Vás tato nová služba zaujala a vyžádáte si bližší informace.


Kontaktní osoba : Vladimír Chytka
Email :
Tel : 272 088 116, 272 088 111
Fax: 272 088 188
Mobil: 724 344 579

  • Chlazení
  • Vytápění

© Veskom 2007-2008