Odvaděče kondenzátu

Tato zařízení slouží pro odstranění vzniklého kondenzátu z cyklónového separátoru dochlazovače kompresoru, ze vzdušníku, filtrů, sušiče a rozvodného potrubí stlačeného vzduchu.


Proč odvádět kondenzát?

Při výrobě stlačeného vzduchu nezbytně vznikne kondenzát ať již prostý oleje nebo kontaminovaný olejem. V kondenzátu jsou obsaženy také další nečistoty (např. rez). Proto je nutné kondenzát ze systému odvádět a zajistit tak kvalitní stlačený vzduch pro zařízení, které je stlačeným vzduchem poháněné resp. ovládané. Jen tak je možné získat kvalitní konečný výrobek.


Jaký typ odváděče použít?

Důležitými skutečnostmi pro výběr typu vhodného odváděče kondenzátu jsou zejména typ kondenzátu, jeho množství, množství obsažených nečistot, místo instalace, atd. Je možné použít následující typy odváděčů : plovákový, solenoidový s časovačem a elektronicky řízený. Nejekonomičtější a nejspolehlivější odvedení kondenzátu a to bez sebemenší ztráty stlačeného vzduchu zajišťují elektronicky řízené odváděče kondenzátu, kde je hladina kondenzátu snímaná senzory. Jejich funkci je též možné sledovat na vzdáleném pracovišti přes kontakt, který je součástí odváděče. Zpravidla je můžete instalovat také do venkovního prostředí a to s termostaticky řízeným nerezovým vytápěním a izolací.


V nabídce firmy VESKOM jsou typy odváděčů kondenzátu od následujících firem:
· Odváděče kondenzátu firmy Gardner Denver
· Odváděče kondenzátu firmy BEKO TECHNOLOGIES
· Odváděče kondenzátu firmy JORC
· Odváděče kondenzátu firmy MTA

"Odvaděče


  • Chlazení
  • Vytápění

© Veskom 2007-2008