Poradenská a projektová činnost

V rámci přípravného řízení je naší snahou navštívit místo instalace našimi pracovníky a navrhnout varianty řešení. Při konzultacích se zákazníkem je vybráno optimální řešení, na které je zpracována studie kompresorové stanice.

Projekty kompresorových stanic

Projekční oddělení nabízí komplexní zpracování projektové dokumentace kompresorových stanic stlačeného vzduchu pro široké spektrum průmyslových podniků (strojírenství, energetika, potravinářství, apod.), která obsahuje následující části (dle požadavků zákazníka):

 1. Část technologie kompresorové stanice tj. návrh jednotlivých kompresorů, sušičů a příslušenství, jejich půdorysné rozmístění a návrh propojovacího potrubí. Navržení kondenzátního hospodářství tj. odvaděčů kondenzátu a separátoru voda/olej, případně čističky odpadních vod pro zbytkové množství oleje v odpadní vodě menší než 0,5 mg/l, vč. výpisu zařízení kompresorové stanice a potřebného propojovacího montážního materiálu a výkresové dokumentace.
 2. Část vzduchotechnika tj. návrh odvodu otepleného chladícího vzduchu, filtrace přívodního nasávaného vzduchu do kompresorové stanice a zpětného využití odpadního tepla.
 3. Část chlazení, tj. návrh chladícího okruhu vč. rozvodů chladící vody pro jednotlivá zařízení.
 4. Část elektro tj. návrh elektrorozváděče, elektromotorických rozvodů pro jednotlivá zařízení vč. MaR popř. s připojením na nadřízené řídící systémy.
 5. Část vytápění se zpětným využitím odpadního tepla k ohřevu TUV nebo vytápění, včetně ekonomické a ekologické zprávy.
 6. Stavební část, která zpravidla řeší problematiku objektu kompresorovny, tj. stavbu nového objektu, stavební úpravy stávajících prostor, vč. větrání, osvětlení atd.
 7. Návrhy provozních řádů kompresorových stanic.

Návrhy kompresorových stanic

V případě, že je naše firma vyzvána k realizaci a není zpracováván samostatný projekt, je na každou akci v rámci technické pomoci vypracován projekt pro montáž. Projekční oddělení vypracuje komplexní projektovou dokumentaci příslušné kompresorové stanice stlačeného vzduchu , která obsahuje jednotlivé části dle dohody a požadavků zákazníka.

Návrhy rozvodů stlačeného vzduchu

V případě požadavku zákazníka nabízíme rovněž komplexní zpracování projektové dokumentace rozvodů stlačeného vzduchu, která obsahuje zpravidla následující části :

 • Část technologie – rozvody stlačeného vzduchu tj. návrh páteřních rozvodů vč. svodů s osazením uzavíracích ventilů, filtrů, přimazávačů, regulátorů tlaku, rychlospojek, apod.
 • Výpis montážního materiálu rozvodů stlačeného vzduchu.
 • Výkresová dokumentace rozvodů stlačeného vzduchu.

Projekční oddělení pracuje s moderními výpočtovými a grafickými programy. Po návštěvě místa instalace navrhne varianty řešení a po konzultaci se zákazníkem je vybráno optimální řešení.

 

Kontaktní osoba : Ing. Václav Malásek
Email : malasek@veskombrno.cz
Tel. : 541 421 177, 541 421 172
Mobil : 602 741 931


 • Chlazení
 • Vytápění

© Veskom 2007-2008