Adsorpční sušiče MTA, model NST

Model NST s tepelnou regenerací

Technický list  (77.8 kB)

Adsorpční sušič je složen ze dvou nádob z oceli naplněných adsorbčním materiálem, třícestného ventilu, dvou sol. ventilů s tlumiči hluku, dvou výstupních ventilů, obtokové trubky a multifunkčním elektronickým řídícím panelem s možností komunikace přes Modbus RS 485 a elektrické vytápění pro nádoby.

Vše je namontováno na ocelovém rámu.

Použitý absorbent je aktivní oxid hlinitý nebo na přání s molekulovým sítem.

Na požádání je možné sušič vybavit sensorem tlakového rosného bodu, který umožňuje snížit spotřebu stlačeného vzduchu.


Pripcip funkce

Stlačený vzduch proudí ze spoda nahoru v jedné ze dvou nádob po určitou dobu a absorbent do sebe akumuluje vodní páry. Ve stejnou dobu je druhá nádoba vytápěna, posléze chlazena tj. regeneruje. Po skončení regenerace je nádoba natlakována a posléze dochází k přepnutí nádob.


Instalace

Před sušičem musí být nainstalován submikrofiltr (0,01 mg/m3 zbytkového oleje) a za sušičem je doporučeno instalovat prachový filtr pro zachycení úletu částeček z absorbentu.


Kvalita stlačeného dodávaného vzduchu

• rosný bod při provozním přetlaku: s aktivním oxidem hlinitým–40°C

• tlaková ztráta nižší než 0.2 bar

• vzduch pro regeneraci 3% jmenovitého průtoku


Maximální provozní přetlak

• 16 barg

• na přání i PN 25 a PN 40

 

 

 NST s termickou regulací (max. 16 bar):

Model Jmenovitý průtok Připojení

vzduchu

Rozměry (mm) Topení (kW) Hmotnost

  m3/hod. FAD 35°C     šířka hloubka Výška   400 V/

50Hz

(kg)
NST 18 116,1   ¾" M 940 350 1658   0,75 160
NST 30 193,5   1" M 940 350 1912   1,5 230
NST 45 290,3   DN 32 933 380 1794   2,25 300
NST 70 451,6   DN 40 1070 410 2108   3 390
NST 110 709,7   DN 50 1320 560 1983   4,5 520
NST 140 903,2   DN 65 1390 610 2005   6 640
NST 210 1354,8   DN 65 1490 700 2233   9 855
NST 300 1935,5   DN 80 1750 600 3010   13,5 1675
NST 400 2580,6   DN 100 2122 720 3051   18 2270
NST 510 3290,3   DN 100 2300 800 2897   22,5 2600
NST 630 4064,5   DN 125 2400 920 3236   27 3560
NST 810 5225,8   DN 150 2720 1020 3496   36 4620
NST 1000 6451,1   DN 200 2985 1100 3595   45 5300
NST 1380 8903,2   DN 200 3285 1250 3649   60 6620   
  • Chlazení
  • Vytápění

© Veskom 2007-2008