Separátory Voda - Olej GD, model GDW

Technický list  (151 kB)

V průměru obsahuje kondenzát ze stlačeného vzduchu 5% oleje. Z tohoto důvodu je nevhodné vypouštět kondenzát do kanalizačního systému. Hrozí nebezpečí poškození životního prostředí. Maximální povolený objem oleje v odpadních vodách je 20 mg/l, přičemž v České republice jsou předpisy ještě striktnější – max. 5 mg/l. Ekologický separátor kondenzátu GDW plně vyhovuje výše uvedeným požadavkům. Tam, kde jsou pravidla přísnější doporučuje firma Gardner Denver zařízení GDE s garancí zbytkového oleje < 5 mg/l. Separátory GDW snižují náklady na likvidaci nebezpečných odpadů a chrání životní prostředí.

 

Je na budoucím provozovateli, aby se rozhodl podle svých požadavků a potřeb a naše firma zajistí zařízení, které bude splňovat stanovené provozní parametry.

 

Separátor oleje a vody z kondenzátu stlačeného vzduchu model GDW s několikastupňovou separací, modulární konstrukcí, s využitím ochrany uhlíkového filtru koalescenčním předfiltrem, to je spojení prodloužené životnosti a spolehlivosti.

 

Vlastnosti a výhody

 

Separátory Voda - Olej

 

• separátor GDW je optimálním řešením pro každou aplikaci - 7 různých velikostí, pro kapacitu kompresoru 11 až 710 kW; • velmi jímavá náplň z aktivního uhlí je chráněna adsorpčním předfiltrem; • jasně žlutý plovák signalizující kritické provozní stavy; • snadná a rychlá výměna sorpčních filtrů; • souprava pro jednoduchou vizuální kontrolu odpadní vody (standardní výbava); • servisní štítek se všemi instrukcemi pro údržbu.


Automatická indikace údržby

 

Jasně žlutý plovák se vysouvá a indikuje stupeň vyčerpání sorpčních schopností filtračních náplní. Jednoduchá a snadná signalizace pro údržbu a úsporu vícenákladů způsobených nekvalitou odpadní vody.

 

Testovací sada

 

Zajišťuje provozní spolehlivost a kvalitu odpadní vody v limitu odpovídajících předpisů.

 

Snadné čištění

 

Sedimentační nádoba se snadno vyjímá a čistí. Není nutná údržba kompletní jednotky GDW. Snadná a rychlá výměna sorpčních filtrů. Po odejmutí horního víka je snadný přístup ke všem částem separátoru, včetně sorpčních filtrů, se kterými lze velmi snadno manipulovat.

 

Popis funkce

 

V expanzní komoře (1) se oddělí stlačený vzduch od kondenzátu. Mechanické nečistoty se oddělují v sedimentační komoře (2), která je vyjímatelná a snadno se čistí. Koalescenční filtr (3) odděluje část oleje, prodlužuje životnost sorpčních filtrů a významně snižuje provozní náklady separátoru. Plovoucí olejová vrstva se přepadem sbírá v externím kanystru (4). Z komory, kde probíhá gravitační separace oleje (7), se kondenzát odvádí do sorpčního předfiltru (5). Poslední zbytky oleje jsou odstraněny filtrem z aktivního uhlí (6). Odpadní voda se poté odvádí do kanalizace.

 

Separátory Voda - OlejTechnická data

Typ

GDW

Jmenovitá výkonnost kompresoru

Připojení

Rozměry v mm

Objem

Adsorpční předfiltr objem v litrech

Aktivní

uhlíkový filtr objem v litrech

m3/min

kW

 

výška

hloubka

šířka

litry

5

2

11

1/2"

585

400

395

25

1,5

4

10

4,16

22

1"

655

430

440

50

3

8

15

7,5

45

1"

725

460

477

75

3

12

30

15

90

1"

840

510

665

150

5

22

60

30

200

1"

961

650

775

300

5

30

120

60

315

1"

961

650

1750

600

10

60

240

120

710

1"

961

650

3700

1200

20

120

 

 

Rozměrový obrázek GDW 5 - 60

 

Separátory Voda - Olej

 

Rozměrový obrázek GDW 120

 

Separátory Voda - Olej

 

Rozměrový obrázek GDW 240

 

Separátory Voda - Olej

 

TECHNICKÁ DATA :

 

technická data

 

 

 

  • Chlazení
  • Vytápění

© Veskom 2007-2008