Rotační lamelové vývěvy PNEUMOFORE, série UV 4 - 50

Technický list  (362 kB)

 

ROTAČNÍ LAMELOVÉ VÝVĚVY PNEUMOFORE, série UV


Vývěvy


Vzduchem chlazené vývěvy série UV firmy Pneumofore kombinují vysoké vakuum, velkou výkonnost, bezchybný provoz a nižší spotřebu energie podstatně lépe, než jiné vakuové systémy v současné době.


Jednoduchost, snadná instalace, automatický provoz, vysoká účinnost: výsledkem jsou velmi nízké náklady „životní cyklus“, což řadí UV sérii mezi nejpřijatelnější dlouhodobá řešení v oblasti vakua.


Snadná instalace kdekoliv
Veškeré kompresory jsou kompletně vybaveny a připraveny pro použití v el. síti 400V/50 Hz, vyžadují pouze správně dimenzovaný jištěný přívodní kabel. Rovný betonový povrch s potřebnou nosností dle hmotnosti kompresoru (viz. podlahové a montážní zatížení ) je pro instalaci dostatečný, speciální základ není potřeba, protože nedochází k dynamickému zatížení. Pro správnou funkci kompresoru je zapotřebí minimální objem vzdušníku či rozvodné sítě stlačeného vzduchu o velikosti rovnému 30 % výkonnosti kompresoru (m3/min), ale čím větší je objem rozvodné sítě, tím lépe. Dále musí být zajištěna dostatečná ventilace dle způsobu chlazení kompresoru ( vzduchem či vodou ) za účelem odvodu vyzářeného tepla z místa instalace.


• Vývěvy "zastrč a spusť" instalujete snadno a přímo do vakuové stanice, nejsou třeba žádné základy.
• Údržba omezená pouze na jeden zásah ročně (4/5000 hodin) v souladu s typem použití a s výměnou sacího filtru, olejového filtru a olejové náplně (max. 2 hodiny)
• Racionalizovaný management vakuových instalací s více jednotkami pomocí centrálního řídícího systému.
• Systémy dálkového ovládání a elektronických karet jsou volitelně dodávány jako doplňková zařízení pro lepší management jednotky a provoz systému.
• Plně automatický provoz: řízení teploty oleje, pomocné řídící spínače, pojistný vakuoměr, systémové alarmy, pneumaticky řízený sací ventil a ochrana proti přetížení motoru.
• Systémy chlazení vzduchu obsahuje rozměrný hliníkový chladič a teplotou řízený ventilátor. Tím se eliminují problémy úpravy chladící vody v rámci norem na ochranu životního prostředí.
• Provoz bez úpravy chladící vody eliminuje problémy, spojené s vodním kamenem, okolní teplotou a nestálým stupněm vakua.
• Minimální spotřeba el. proudu motorem ventilátoru a oběhovým motorem během provozu.
• Konstantní rychlost čerpání (až k 100 mbar zbytkového tlaku) nezávislá na venkovních teplotách a okolním prostředí vývěvy.
• 99.8% maximální stupeň vakua (2 mbar zbytkový abs. tlak) s křivkami výkonu stále k 90%. Je to ten nejlepší dosažitelný výsledek jednostupňové vakuové vývěvy.


Vývěvy


Technická data

 

UV SERIES   UV8 UV16 UV30 UV50
           
šířka mm 1280 1280 1380 1500
hloubka mm 1385 1385 2900 3120
výška mm 2150 2150 2250 2250
hmotnost Kg 860 1070 2300 2800
50Hz / jmen. výkonnost m³/h 500 1000 1950 3200
50Hz / zbytkový tlak mbar(a) 1÷0.5 1÷0.5 1÷0.5 1÷0.5
60Hz / jmen. výkonnost m³/h 600 1200 2350 3840
60Hz / zbytkový tlak mbar(a) 1÷0.5 1÷0.5 1÷0.5 1÷0.5
intake connection   DN100 DN125 DN150 DN200
discharge connection   DN100 DN125 DN150 DN200
množství oleje litrů 22 32 90 110
typ oleje   PL493 PL493 PL493 PL493
50Hz/400V výkon motoru kW 11 22 45 75
50Hz/220V výkon motoru kW 11 22 45 75
60Hz/400V výkon motoru kW 15 30 55 90
60Hz/440V výkon motoru kW 13.2 26 55 90
výkon ventilátoru kW 0.25 0.37 0.45 0,75
výkonnost ventilátoru m³/h 700 1200 5900 7000
hladina hluku dB(A) 68 69 79 NA
min. provozní teplota ºC -3 -3 -3 -3
max. provozní teplota ºC 45 45 45 45


Hlavním cílem firmy Pneumofore je poskytnout zákazníkům radikální snížení nákladů životního cyklu, po celou dobu životnosti instalace, což může znamenat desetiletí.

 

Technologie Pneumofore je proto zaměřena na podporu tohoto cíle v každém stadiu obchodní činnosti, od projekce výrobku přes použití analýzy, k servisním smlouvám a zásahům.

 

Náklady životního cyklu jako výrobní faktor
Priority firmy Pneumofore v oblasti designu vedly k vývoji zařízení s minimální potřebou zásahů a nízkými provozními náklady.

 

Technická podpora jako základní pravidlo
Technici firmy Pneumofore provádějí analýzy aplikace každého projektu a již od začátku optimalizují možnosti instalace.

Poprodejní servis jako aktivní proces
Díky servisním smlouvám na míru mohou zákazníci udržovat systém v provozu při špičkovém výkonu po celou dobu jeho životnosti.

Zatímco počáteční investice do vakuového systému představuje pouze část celkových nákladů životního cyklu, může každé rozhodnutí v oblasti konstrukce zařízení drasticky změnit další faktory nákladů během jeho životnosti.

 

Vývěvy UV Pneumofore jsou předmětem rozsáhlých studií se smyslem optimalizace účinnosti na všech úrovních provozu.


Základní cíle konstrukce:

 • snížení frekvence zásahů údržby
 • omezení trvání jednotlivých zásahů
 • snížení spotřebních dílů
 • vylepšená spolehlivost
 • vylepšená účinnost
 • maximalizace trvanlivosti hlavních komponentů
 • obsahuje široce dostupné komponenty, poskytuje všechny výhody komplexního systému

Vakuové systémy musí být konfigurovány podle specifických požadavků případu.

 

Aby pomohl konečnému uživateli navrhnout nejvhodnější vakuový systém, je důležité, aby výrobce vývěv informoval konečného uživatele o možnostech instalace pro získání maximální spolehlivosti a účinnosti.

 

Pneumofore provádí tuto službu pravidelně u každého projektu. Každá aplikace je individuálně zkoumána a analyzována, aby byla správně vybrána velikost a typ vývěvy a příslušenství.

 

Technici firmy Pneumofore hodnotí rozličné faktory pro optimalizaci výkonu ve vakuovém procesu:

 

Hodnocení požadavků na vakuum

 

Proces vakuování v podstatě zahrnuje pohyb částeček, kapaliny a/nebo výparů, do vývěvy. Je nutné provést preventivní a přesné analýzy tohoto procesu, aby bylo při výběru zařízení a dimenzování instalace, dosaženo dobrých výsledků.

 

Správná distribuce vakua

 

Správná distribuce vakua je důležitá pro dosažení lepšího výkonu a úspor energie. Zatímco pokles tlaku o 0.1 bar představuje 10 % ztrátu vakua, ten samý pokles tlaku odpovídá zhruba snížení tlaku o 1.4 % u obvyklého 7 barového zařízení stlačeného vzduchu. Proto je zvlášť důležité důsledně dimenzovat rozvodnou síť vakua.

 

Správná velikost sběračů

 

Vakuum reaguje jinak než stlačený vzduch, takže sběrače je nutno dimenzovat velmi pečlivě. Zkušenost ukázala, že potrubí nedostatečné velikosti vede k použití většího množství vakuových vývěv.

 

Správné dimenzování vakuových nádrží

 

To je zrovna tak důležité, s ohledem na vakuové nádrže. Poskytují, jak zásobu vakua, tak předfiltraci média a je nutné speciálně určit rozměry v závislosti na jejich použití.

 


Úkol firmy Pneumofore snižovat náklady životního cyklu pokračuje po celou dobu životnosti instalace. Poprodejní servis hraje důležitou úlohu při pomoci zákazníkům zajistit plného využití potenciálu jejich systému.

 

Kromě zákaznické podpory spočívající v počáteční specifikaci, projektu, určení a instalaci, se Pneumofore aktivně podílí na optimalizaci celkového výkonu systému během pravidelného provozu.

 

Techničtí specialisté u Pneumofore a partneři po celém světě poskytují našim zákazníkům plnou asistenci s prováděním pravidelných dlouhodobých požadavků údržby.

Všeobecné servisní smlouvy Pneumofore poskytují konečným uživatelům příležitost těžit z prodloužené záruky.Jednoduchost principu rotačních lamel je klíčem k naší filozofii designu: použití pouze několika pohyblivých částí, rotor minimalizuje spotřebu energie, opotřebení komponentů, riziko poruchových stavů, a náklady, spojené s výměnou náhradních dílů.

 

Ty samé výhody umocňuje přímé spojení rotačního šroubového prvku s motorem. To umožňuje nízkou rychlost rotace (1450 otm), což znamená menší vibrace, menší hlučnost, a nízké teploty.


Litinová olejová nádrž modelu UV30 je velmi robustní. V kombinaci s protihlukovou skříní, dále tlumí hladinu hluku (pod 79dB(A)) .

 

 

Modely UV8 a UV16 mají výlučné vertikální uložení, které zmenšuje použitý prostor a posiluje účinnost olejové separace a chlazení.


Snadný přístup ke všem vyměnitelným částem umožňuje jednoduchou údržbu a rychlejší zásahy spojené s nižšími náklady.

 

Výkonné, ale přizpůsobivé v novém prostředí, zařízení UV byla navržena pro nejrůznější klima, od arktického po tropické.

 

Uzavřená smyčka mazání, včetně umocněného separačního procesu, zajišťuje zanedbatelný obsah oleje ve vypouštěném vzduchu (méně než 2ppm).

Princip aktivního těsnění zajišťuje, že jsou dosaženy minimální zbytkové hodnoty (až k 2mbar) s konstantním výkonem v rozmezí 0,1 až 1 bar absolutního tlaku.

 

Mazivo PL493 bylo vyvinuto speciálně pro série UV a je dodáváno firmou Pneumofore. Testy a analýzy jsou k dispozici na vyžádání.Přídavné vybavení:

 • Zásobníky vakua QV a QVS
 • Odvaděče kondenzátu TV
 • Demistry DVF
 • Řada vakuových filtrů VF
 • Předfiltry s obtokem VP+BP

 

 • Chlazení
 • Vytápění

© Veskom 2007-2008